Program de functionare:
Luni - Vineri: 08.30 - 15.30

Audiente:
Marti 09.00 - 11.00
Joi 09.00 - 11.00

Adresa: str. Traian, nr. 287, Bl. C2, sc. B, et. I
Tel 0235-310207
0235-310737
mail: srpciv_vs@yahoo.com

 

Legaturi utile:

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti

Autoritatea Naţionalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal

Informaţii utile:

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere
Declaraţii de avere şi interese

Documente necesare:

Valoare taxa examinare auto, conform HG nr. 1309/2012, in functie de categoria pentru care se sustine examen:

 • Taxa de examinare, pentru primele trei examene, la categoriile A, A1, B, B1 şi  B+E  este de  6 RON
 • Taxa de examinare, pentru primele trei examene, la categoriile  C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv este de 28 RON
 • În cazul  în care candidatul a fost respins de trei ori, pentru o noua examinare se achită  o taxă de 84 RON indiferent de categoria la care susţine examenul
 • Persoanele cărora le-a fost anulat permisul de conducere şi doresc redobândirea acestuia vor achita taxa de 84 RON indiferent de categorie.

Autorizare provizorie vehicul neînmatriculat

Autorizatia provizorie se elibereaza pentru o perioada ce nu depaseste 30 de zile, dar nu mai mult de data pana la care este valabila asigurarea obligatorie de raspundere civila auto. Vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie, i se mai pot atribui autorizatii succesiv pana la 90 de zile. Autorizatia de circulatie provizorie da titularului dreptul de a circula numai pe teritoriul Romaniei.

Acte necesare:

a) Cerere solicitantPF / PJ
b)dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, original + copie;
c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei - platita la Primarie;
d) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie -13 lei CEC Bank;
e) copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
f) actul de identitate al solicitantului, original + copie
g) documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine - original + copie;
h) plata contravalorii placutelor cu numar provizoriu - 40 de lei (se achita la ghiseu);
i) copia declaratiei vamale pentru vehiculele achizitionate din afara UE pentru care se solicita înmatricularea în Romania;
j) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (certificat înregistrare la Registrul Comertului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

Acte necesare pentru înmatriculare permanentă vehicul nou

a) Cerere înmatriculare PF / PJ. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi copia actului de identitate. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a utilizatorului;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie
f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
g) taxa de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
h) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare;
i) taxă pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
j) Decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si chitanta pentru incasarea contravalorii timbrului de mediu;
k) procura specială, după caz.

Acte necesare pentru inmatricularea unui vehicul uzat (transcriere)

 • Fisa de înmatriculare stampilata la Financiar; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe certificat);
 • Cerere de Inmatriculare PF / PJ ; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe certificat)
 • Taxa Financiar(Primarie);
 • Taxa Certificat de înmatriculare 37 RON (CEC Bank);
 • Copie dupa Asigurarea Obligatorie;
 • BI sau CI - original si copie;
 • Actul de Proprietate al Autovehiculului - original si copie;
 • Cartea de Identitate a Autovehiculului - original si copie;
 • Certificat de Autenticitate – Registrul Auto Roman;
 • Inspectia Tehnica Periodica;
 • Decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si chitanta pentru incasarea contravalorii timbrului de mediu;
 • Copie Certificat de Inregistrare Societate si Delegatie; (pentru persoane juridice)

Acte necesare pentru inmatricularea unui vehicul importat

 • a) Cerere înmatriculare PF / PJ . In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
  b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi copia actului de identitate. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a utilizatorului;
  c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
  d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
  e) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
  f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
  g) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv, în original sau copie legalizată a acesteia;
  h) certificatul de autenticitate al vehiculului în termenul de valabilitate;
  i) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
  j) procura specială, după caz.
  k) taxa de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
  l) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare;
  m) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
  n) Decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si chitanta pentru incasarea contravalorii timbrului de mediu

Acte necesare - preschimbare certificat de înmatriculare

 • Certificat Vechi / Dovada;
 • Fisa de înmatriculare stampilata la financiar; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe fisa);
 • Cerere de Inmatriculare PF / PJ ; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe cerere);
 • B.I. sau C.I., in original si copie;
 • Cartea de Identitate a Autovehiculului, în original si copie;
 • Taxa Certificat de înmatriculare – 37 ron (CEC Bank);
 • Copie dupa Asigurarea Obligatorie;
 • Copie Certificat de înregistrare Societate si Delegatie(pentru persoane juridice);

Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca urmare a pierderii/furtului

 • Cererea solicitantului însotita de declaratia solicitantului din care sa rezulte imprejurarile in care s-a produs pierderea sau furtul documentului;
 • Cartea de Identitate a Vehicului;
 • Dovada de plata a contravalorii Certificatului de înmatriculare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original si copie;

Acte necesare pentru radierea unui vehicul

 • Cerere de Radiere; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe cerere);
 • Certificat de Inmatriculare , in original, si placutele cu numere de inmatriculare;
 • Fisa de înmatriculare stampilata la financiar; (pentru persoane juridice stampila aplicata pe fisa);
 • B.I. sau C.I. , în original si copie;
 • Cartea de Identitate a Vehiculului în original si copie;
 • Factura Remat sau Adeverinta de la Primarie din care sa rezulte faptul ca autovehiculul este parcat pe domeniul particular;
 • Copie Certificat de înregistrare Societate si Delegatie(pentru persoane juridice);

Eliberarea unui nou permis de conducere - la expirarea valabilitatii administrative

 • Fisa detinatorului permisului de conducere - completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular;
 • actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie), original si copie;
 • permisul de conducere, în original, cu exceptia cazurilor pierderii, furtului ori retinerii acestuia de catre politia rutiera în vederea preschimbarii;
 • dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere -CEC Bank;
 • documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca - original si copie
 • permisul de conducere eliberat de o autoritate straina se preschimba de catre serviciul permise din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, in cazul cetatenilor straini si al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, resedinta

Eliberare duplicat permis de conducere

 • fisa detinatorului permisului de conducere - completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular;
 • actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie) in original si copie;
 • permisul de conducere in original, in cazul in care acesta nu a fost pierdut sau furat;
 • dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere-CEC Bank;
Valabilitatea duplicatului nu poate depasi data valabilitatii administrative a permisului de conducere pe care il inlocuieste.

Solicitarea modificarii datelor aferente permisului de conducere, model al Uniunii Europene, ca urmare a schimbarii domiciliului titularului se face pe baza urmatoarelor documente:
 •     actul de identitate, in original si copie;
 •     fisa detinatorului permisului de conducere completata;
Sistemul informatic va fi actualizat fara tiparirea unui nou permis de conducere.

Preschimbarea permiselor de conducere în situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, preschimbarea permisului de conducere se poate face şi prin intermediul altei persoane, împuternicită prin procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

Dacă procura a fost dată în faţa autorităţilor străine, ea trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevazute de lege sau să aibă aplicată apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 oct. 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.

Mandatarul se va prezenta cu următoarele documente:

 • actul de identitate al mandatarului, în original şi copie;

 • declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare se solicită, precum şi faptul că dreptul de a conduce autovehicule nu a fost suspendat sau anulat;

 • fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic;

 • actul care atestă starea de sănătate, în cazul în care termenul de valabilitate administrativă a permisului de conducere a expirat;

 • două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, ambele vizate de misiunea diplomatică;

 • dovada plăţii contravalorii permisului de conducere

PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE STRAINE CU DOCUMENTE SIMILARE ROMÂNESTI

Documentele necesare pentru preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare românesti:

a - permisul de conducere strain, în original si copie precum si traducerea legalizata în limba româna a acestuia, cu exceptia permiselor eliberate de autoritatile din Republica Moldova, care sunt editate în limba româna;
b - documentul de identitate al solicitantului în original si copie, respectiv:

 • pasaportul si permisul de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta în România, în cazul cetatenilor straini;
 • pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetatenilor români;

c - fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata în spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/ 4 x 5 cm, de data recenta si semnatura solicitantului efectuata cu pix de culoare neagra, în spatiul special destinat;
d - fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, încheiata cu concluzia „ APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si eventualele restrictii medicale ce vor fi mentionate în permisul de conducere preschimbat; (conform Anexei nr. 1 la Ordinul comun MAI-MS nr. 57/2075 din 22.02.1983, pct. 5, certificatul medical este valabil un an de la data eliberarii).
e - certificatul de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere; din cuprinsul acestui document nu trebuie sa rezulte vreo mentiune referitoare la condamnare prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile nominalizate în art.24 alin(6) din OUG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006 si OUG nr. 63/2006. În caz contrar, preschimbarea permisului de conducere se va efectua doar în conditiile prevazute în art. 116, alin.(1), din acelasi act normativ.
f - declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national românesc sau strain sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati în vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;
g – dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.

Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

 • Permisul de conducere eliberat de autoritatile straine nu va fi preschimbat daca:
  are valabilitatea expirata la momentul depunerii dosarului;
  permisul de conducere este de tip international A.C.R.; documentele de conducere tip „elev conducator”, „de proba” sau „temporare”, nu sunt admise la preschimbare;
 • nu se preschimba permisul de conducere al persoanei care a comis pe teritoriul României una din infractiunile prevazute în art. 24 pct.6 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49/2006 si OUG nr. 63/2006, respectiv:
 1. la regimul circulatiei pe drumurile publice;
 2. omor;
 3. lovire ori vatamare cauzatoare de moarte;
 4. vatamare corporala grava;
 5. tâlharie;

- furtul unui autovehicul, cu exceptia cazurilor când a intervenit una din situatiile prevazute la art. 116 alin. (1), respectiv: - au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de munca, - a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, - a intervenit amnistia, - interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de vehicule a expirat sau a fost revocata.

- nu se preschimba permisele de conducere care au fost retinute în vederea suspendarii dreptului de a conduce, cele retrase sau anulate pe teritoriul României potrivit legislatiei în vigoare.

- fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie dactilografiata sau editata pe calculator, completata la toate rubricile, inclusiv cele referitoare la restrictii, telefon, fara stersaturi, modificari sau adaugiri, cu semnatura solicitantului si fotografia aplicata în spatiul destinat.

Daca persoana care solicita preschimbarea unui permis de conducere obtinut în strainatate are dreptul de a conduce suspendat sau anulat, nu se va da curs cererii pâna când aceasta nu îsi rezolva situatia personala.

Traducerea notariala a permisului de conducere strain trebuie sa fie completa, sa aiba detaliate categoriile/subcategoriile pentru care a fost emis documentul respectiv, data eliberarii, perioada de valabilitate, restrictii stabilite de autoritatile emitente, daca este duplicat, declarat pierdut sau furat, si sa aiba aplicat timbrul sec de catre notar.

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon 0800.806.806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.
Anticoruptie

Numarul de accesari www.prefecturavaslui.ro
hit counter
html hit counter

© 2009 Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Design by Dan Cretu, All Rights Reserved